gototopgototop
Vaka örnekleriye birlikte aile danışma kuramları ve teknikleri

Vaka Örnekleriyle Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri

Bu kitap; aile danışmanlığında önemli bir yere sahip olan aile kuramları ve vaka örneklerini kapsamaktadır.

Kitap, okuyucuları için aile danışmanlığı kavramının kuramsal altyapısı ile ilgili bilgi vermektedir. Kitabın birinci bölümünde, "Murray Bowen'ın Aile Sistemleri Teorisi" ya da "Bowen Terapi" olarak adlandırılan insanların duygusal işlevlerine ve davranışlarına dayanan aile danışmanlığı anlatılmıştır. "İmago Eş", birey tarafından çözümlenmemiş sorunlarını tedavi etmek amacıyla seçilmiş ve "Evlilik ise bir nevi tedavidir." diyen, Hendrix ve eşi tarafından geliştirilmiş bir aile terapisi kuramı olarak "İmago Terapi" ikinci bölüm de işlenmiştir. Üçüncü bölümde ebeveynleri, "kendi kök ailelerinden öğrendiklerini bir araya getirerek, mevcut ailelerinin bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde işleyen mimarları olarak" tanımlayan Satir'in kuramı ele alınmıştır. Milan grubu olarak da bilinen "Sistemik AileTerapisi"nin kuram ve teknikleri de dördüncü bölümde konu edilmiştir.

Bu kitabın, Türkiye'de ailelerle çalışan ve ailelere psikolojik danışma hizmeti veren meslek elemanları için vaka örnekleriyle birlikte aile kuramlarının anlaşılmasına yönelik önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülmektedir.


 • Aile Danışmanlığı Nedir?

 • Aile Danışmanlığı - Uzman Yazıları

 • Aile Danışmanlığı Eğitim Programı Başvuru Formu

 • Aile ve Evlilik Terapisi


Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur. ve bu doğrultuda Aile Yasası (Family Law Act) çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile, soyut bir kavram ancak kendi başına bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar.

Aile Danışmanlığının İşlevi

Aile danışmanlığı nedir?Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir.

Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi - işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler.

Aile Danışmanlığının Amacı Nedir?

Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Aile danışmanlığının amacıAile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur.
Aile danışmanlığı
, incinmiş duygular, siz ve eşiniz arasındaki veya ailedeki diğer bir kişi ile olan sorunlar, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki sorunlarla ilgili olabilir.

Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını olşturmaktadır.

Aile Danışmanının Aile Danışmanlığı Sürecindeki Rolü

Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır. Aile danışmanlığında bireyler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken aile danışmanı, bireylerden her birinin;

Aile danışmanı

 • Diğerlerini saygı ile dinlemesine,
 • Diğerlerinin bakış açısını göremesine ve anlamasına,
 • Diğerlerin karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dil ile ifade etmelerine, diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına,
 • Soruna yönelik olarak konuşmasına,
 • Diğerlerini oldukları gibi kabul etmesine,
 • Diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur.

Aile danışmanlığının inceleme konusu, aile fertlerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümünün belirleyici bir rol taşıması yer alır.

Aile Danışmanlığı (aile danışmanlık) sadece ilişkilerin devamına yönelik verilen bir süreç değildir. Bazen ayrılma kararı alan eşler, bununla birlikte özellikle çocukları varsa “Biz Nasıl Sağlıklı Ayrılabiliriz?” sorusunu sağlamak için de böyle bir uzmana başvurabilirler. Bu durumda uzman (aile danışmanı) eşlerin verdiği bu karardan emin olup olmadıklarını ve kararlarının psikodinamiklerini analiz ederek onlara bu doğrultuda bir destek verir. Bu yönde verilen destekte bir çok konu masaya yatırılır ve eşlerin bu konularda ortak bir noktada buluşmaları sağlanır.


Aile Danışmanlığının Önemi

Aile içinde fertlerin yaşadıkları sorunlar, fertlerin huzursuz olmasına, birbirleriyle olan ilişkilerinin zayıflamasına, iletişim yollarının tıkanmasına ve bunların yanı sıra sorunların üst üste yığılarak bireyleri farklı çözüm yolları (evden uzaklaşma, alkol bağımlılığı, boşanma, aldatma ve evi terk etme..) aramalarına sebep olabilmektedir.


Aile danışmanlığının önemiElbette bu kadarla kalmamakta birlikte, fertleri diğer yaşam alanlarından da bazı sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bilindiği gibi, aile toplumsal yapının en küçük parçasıdır. Aile fertleri hem bireysel olarak varlıklarını sürdürmekte hem de toplumsal yapının bir parçası olarak rollerini yerine getirmektedirler.


Bu anlamda aile danışmanlığının toplumsal bir boyutu da ortaya çıkmaktadır. Fertlerin aile ortamında yaşadığı sorunlar, toplumsal rollerini ve diğer kişilerle olan etkileşimlerini de olumsuz yönde etkilemekle birlikte sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır.

Eğitim Duyuruları

Logo Terapi Eğitimi
VIKTOR FRANKL ENSTİTÜSÜ - LOGOTERAPİ VE VAROLUŞSAL ANALİZ EĞİTİM PROGRAMI Logote
Toros Üniversitesi - Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL Kİ
PSİKOAKTİF Aile Danışmanlığı Sertifikası Uzaktan Eğitimi
Eğitim Tarihleri: 23 Mart 2013 - 30 Haziran 2013 tarihleri haftasonları (Cumar
Atatürk Üniversitesi SEM - Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
Eğitim Tarihleri: Yakında açılacaktır. Eğitim Yeri: Atatürk Üniver
Ankara Aile ve Eğitim Danışmanlığı Merkezi - Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
Eğitim Tarihleri: Talepler doğrultusunda hafta içi ya da hafta sonu grupları
Kariyer Akademi - Süleyman Demirel Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
Eğitim Tarihleri: Yakında açıklanacaktır. Eğitimin Yapılacağı İl: Ada
Zirve Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
Eğitim Tarihleri: 02 Mart 2013 Eğitim Saatleri: Toplam 450 Saat / C.tesi-Paza
PETAD - Aile Danışmanlığı Eğitimi
Eğitim Tarihleri: 13 Nisan 2013 Eğitim Yeri: Özek Eğitim Kurumları Kadık
BETED - Aile Danışmanlığı Eğitimi ANKARA
Eğitim Tarihleri: Yakında açıklanacaktır. Eğitim Yeri: Bursa, Eskişehir,
PSİKOAKTİF - Süleyman Demirel Üniversitesi | Aile Danışmanlığı Eğitimi İZMİR
Eğitim Tarihleri: 12 Ocak 2013 - 23 Nisan 2013 tarihleri arası 16 haftasonu (C
Sistemik Psikoterapi Enstitüsü - Aile Terapisi Eğitimi
Eğitim Yeri: Adana İrtibat: Prof. Dr. Turan Akbaş - 0322 454 11 40